Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลหนองเหล่า
     ประวัติการก่อตั้งตำบลหนองเหล่า เดิมไม่ปรากฏแน่ชัด แต่จากสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน คือ นายถา ศรีสง่า เล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 2478 เคยเป็นเมืองมาก่อนมีชื่อว่า “เมืองคอนสวรรค์” เมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีผู้นำ 2 คน คนหนึ่ง คือ พระ ชื่อหลวงพ่อศิลา และผู้ติดตามคือ นายบุญ ได้นำชาวบ้านจากบ้านโพนเมืองจำนวน 7 – 8 ครอบครัวมาตั้งรกรากที่บ้านหนองเหล่า เมื่อปี 2250 โดยตั้งบ้านและวัดขึ้นพร้อมกัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2400 – 2430 มีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 70 – 80 หลังคาเรือน มีผู้ปกครองหมู่บ้านชื่อ นายแสง พรหมภักดี เมื่อหมดยุค นายแสง พรหมภักดี ได้มีการแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ 6 มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายโฮม พันลำ และหมู่ 7 มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายเคน ภารการ เมื่อปี พ.ศ. 2460 ได้แต่งตั้งนายยู้ อยู่สุข เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึง พ.ศ. 2478 นายยู้ อยู่สุข ถึงแก่กรรมจึงได้ยุบหมู่บ้านเหลือเพียง หมู่ที่ 6 ในปี พ.ศ. 2485 นายเคน ภารการ ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจึงได้เลือกนายสี ภารการ ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน และในปีเดียวนี้เอง หมู่ 6 ได้เป็นหมู่ 12 ในปี พ.ศ. 2505 มีการขยายหมู่บ้าน จึงได้ทำแผนผังหมู่บ้านขึ้นใหม่ ดังที่ปรากฎอยู่ทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 2525 นายสุบิน ภารการ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และบ้านหนองเหล่าก็ได้แยกหมู่บ้านตั้งเป็นตำบลหนองเหล่า เมื่อปี 2533  ซึ่งนายสุบิน ภารการ ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลคนแรก และปัจจุบันได้นายคำกอง สารบูรณ์ เป็นกำนัน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th