สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ :
admin@tambonnonglao.go.th
Powered By wnt.co.th